25 LUTs pack for DaVinci Resolve – Videohive 42052504

DaVinci Resolve Version DaVinci Resolve Studio 17, DaVinci Resolve 17, DaVinci Resolve Studio 16, DaVinci Resolve 16, DaVinci Resolve Studio 15, DaVinci Resolve 15
Files Included DaVinci Resolve Macros
File Size 237MB

Videohive 25 LUTs pack for DaVinci Resolve 42052504 by Oxygen_Art

https://videohive.net/item/25-luts-pack-for-davinci-resolve/42052504

Từ khóa download: VH 42052504


How to downloads: Sign Up Now (Coupon code - 30% OFF: EDITOR)
Dự án hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam: Đăng Ký Thành Viên
Back to top button