Data TLP

+ Full Files Template MotionArray cập nhật hàng ngày
+ Files Videohive cập nhật hàng ngày
+ Các nguồn khác

Tổng Quan

Chức Năng Thành Viên Data TLP Data TLP LifeTime TLP Elements TLP Artlist TLP Youtuber TLP Editor TLP Tri Ân
Data Có Sẵn 3 Files/Ngày 15 Files/Ngày 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày
Elements.Envato.com Tài Khoản Tài Khoản Tài Khoản
TutsPlus.com Tài Khoản Tài Khoản Tài Khoản
MotionArray.com 8 Files/Ngày 8 Files/Ngày
Storyblocks.com 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày
Artlist.io 5 Files/Ngày 5 Files/Ngày 5 Files/Ngày
Freepik.com 10 Files/Ngày
LovePik.com Tài Khoản
PikBest.com Tài Khoản
PngTree.com Inbox Fanpage
SoundStripe.com Tài Khoản
SkillShare.com Tài Khoản
Thời Hạn 3 Tháng 1 Năm LifeTime 1 Năm 1 Năm 1 Năm 1 Năm LifeTime
Phí Đăng Ký Miễn Phí 300,000 600,000 500,000 600,000 1,000,000 1,500,000 Miễn Phí

*Thành Viên – Sau khi hết hạn 3 tháng miễn phí, thành viên gửi hỗ trợ gia hạn tại Fanpage. Nếu thành viên không vi phạm các quy định sẽ được gia hạn tiếp 3 tháng.
*TLP Tri Ân – Món quà đặc biệt dành tặng thầy cô trong ngành. Thầy cô vui lòng inbox Fanpage để được hướng dẫn đăng ký ⇏ Gửi Hỗ Trợ

TLP Youtuber – Tháng

TLP Youtube 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm
Phí Đăng Ký 300,000 600,000 1,000,000

TLP Editor – Tháng

TLP Editor 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm
Phí Đăng Ký 200,000 500,000 900,000 1,500,000
Back to top button