Giới Hạn Đăng Ký Thành Viên Mới

Thành Viên Data TLP: Đăng Ký Ngay
Thành Viên Youtuber: Đăng Ký Ngay
Thành Viên Editor: Đăng Ký Ngay

Xem thêm (nên đọc):

https://www.facebook.com/thichlamphim1/posts/4814993441883696

*Lưu ý:

+ Tuần cuối cùng của tháng, TLP sẽ tổng hợp và mở lại đăng ký khi có thành viên bị BAN hoặc hết hạn thành viên sau 3 tháng không gia hạn mới.

+ thichlamphim.com không mở đăng ký tự do. Bạn cần inbox Fanpage Thích Làm Phim để đăng ký tài khoản

Data TLP

*Lưu ý: Data TLP không bao gồm license sử dụng.

Tổng Quan

Chức Năng Giá Trị Data TLP TLP Youtuber TLP Editor TLP Tri Ân License
Data Có Sẵn 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày
Elements.Envato.com $198 10 Files/Ngày 10 Files/Ngày
TutsPlus.com Free Tài Khoản Tài Khoản
MotionArray.com $250 8 Files/Ngày 8 Files/Ngày
Storyblocks.com $240 30 Files/Ngày 30 Files/Ngày
Artlist.io – Music $199 5 Files/Ngày 5 Files/Ngày
EpidemicSound.com $299 6 Files/Ngày
Freepik.com $110 15 Files/Ngày
LovePik.com $199 Tài Khoản
PikBest.com $199 Tài Khoản
PngTree.com $199 15 Files/Ngày
SoundStripe.com $399 15 Files/Ngày
Audiio.com $199 ~ Files/Ngày
SkillShare.com $30 Tài Khoản
Đăng Ký Ngay Đăng Ký Ngay Đăng Ký Ngay Đóng Đăng Ký

Adobe Creative Cloud Full App

Adobe Cloud 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm
Phí Đăng Ký 240,000 420,000 720,000

Data TLP

Data TLP Lượt Tải/Ngày 7 Ngày 6 Tháng 1 Năm
Thành Viên Thường 30 Files 400,000 800,000
Sinh Viên 30 Files 400,000
Dùng Thử 10 Files 50,000
Groups 30 Files 500,000

*Lưu ý:

  • Các chức năng được tích hợp trên website films.vn: Xem thêm
  • Tài khoản có thể đăng nhập 3 máy cùng lúc

TLP Youtuber – Tháng

TLP Youtube 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm
Phí Đăng Ký 1 Máy 400,000 700,000 1,300,000
Phí Đăng Ký 2 Máy 600,000 1,100,000 2,000,000

*Thành viên Youtuber có tài khoản thichlamphim được tạo từ 1 năm trở lên giảm 100,000 gói 6 tháng và 1 năm.

TLP Editor – Tháng

TLP Editor 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm
Phí Đăng Ký 1 Máy 200,000 600,000 1,100,000 2,000,000
Phí Đăng Ký 2 Máy 300,000 900,000 1,700,000 3,000,000
Phí Đăng Ký 3 Máy 400,000 1.200,000 2,200,000 4,000,000

Thành viên Editor có tài khoản thichlamphim được tạo từ 1 năm trở lên:

  • Giảm 100,000: gói 3 tháng và 6 tháng
  • Giảm 200,000: gói 1 năm
Back to top button